Certifikace

Systém jakosti je cerifikován podle ČSN EN ISO 9001:2001. Důvěryhodnost vůči zákazníkovi je založena na kvalitě poskytovaných služeb a nabízených výrobků. To je prioritou ve všech fázích provádění jednotlivých činností od přijetí zakázky až po vlastní předání hotového díla zákazníkovy.

Systém jakosti je certifikován podle ČSN EN ISO 14001:2005. Vzhledem k povaze nabízených výrobků a služeb si je firma vědoma odpovědnosti za ochranu životního prostředí a odpovědného využívání všech zdrojů, které má v jednotlivých procesech k dispozici. Snahou je nic nezastírat a veškerým negativním dopadům staveb na životním prostředí i na jejich okolí předcházet.

Nyní se ucházíme o získání certifikátu podle OHSAS 18001. Za každým úspěchem jsou lidé, ať vlastní zaměstnanci nebo další účastníci staveb, a proto si je firma vědoma důležitostí bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Důslednost a trvalost jsou základní pojmy v přístupu předcházení úrazům a nehodám na stavbách.