Demolice a zpracování přírodních materiálů

Nabízíme zpracování materiálů drcením a tříděním mobilní linkou. Sestavení linky a použití jednotlivých zařízení je dle požadavku zákazníka na výstupní produkt. Jednotlivé zařízeni mohou pracovat i samostatně. Drcení betonu, železobetonu, zdiva a živičných směsí. Řezání a bourání asfaltových povrchů, betonových ploch a železobetonových konstrukcí. Zpracování přírodních materiálů. Drcení a třídění pomocí mobilní linky. Frakce v rozsahu 0-125 mm dle požadavků zákazníka. Výroba recyklovaného materiálu pro další použití.

Celkový pohled na výrobní linku