Projektování a realizace

Výstavba a opravy opevnění vodních toků, rybníků, požárních nádrží a mostků. Pobřežní zdi z lomového kamene na maltu cementovou železobetonové opěrné zdi, konstrukce drátokamenné, dřevěné.

Výstavba a oprava opevnění vodního toku

Dokončená stavba koryta a břehů potoku ve Zbečníku

Zhotovení jímky na kejdu v Letech

Ruprechtický potok

Vižňovský Potok

Rekultivace potoka na skládce Starostín

Oprava HB - Bartošovický Potok