Souhrn služeb

Dopravní stavby

Provádíme kompletní výstavbu nových komunikací a staveb souvisejících, turistických cyklotras, chodníků, zpevňování ploch, sportovních hřišť včetně speciálních povrchů, lesních a polních cest (ekologickou technologií), co nejšetrněji k životnímu prostředí a to i v náročných podmínkách CHKO. Opravy a údržby stávajících komunikací od podkladních vrstev odvodnění až po pokládku asfaltových směsí.

Vodohospodářské stavby

Úpravy vodních toků, výstavba a obnova vodních nádrží a rybníků, hrazení bystřin, odstraňování povodňových škod, revitalizace vodních toků a nádrží, stavby na ochranu před povodněmi, protierozní opatření, stabilizace svahů, erozních rýh a sesuvů, skrývky, rekultivace a terenní úpravy, odvodňování pozemků.

Projektování

Zajišťujeme projekci, poradenství a příprava dopravních a vodohospodářských staveb, geodetické služby, zkoušky pevnosti podkladních vrstev, povrchů, odvrtů, složení konstrukce, zabezpečení funkčnosti stavby.

Zemní práce

Realizujeme veškeré zemní práce malého i velkého rozsahu vlastní mechanizací, odkopávky s přemístěním, rekultivace, výkopy inženýrských sítí, protlaky řízené, neřízené, včetně práce dokončovací, výsadba zeleně a zatravňovacích ploch.

Nákladní autodoprava

Nákladní doprava standardními a velkokapacitními automobily, určené pro zpevněné a nezpevněné komunikace, přeprava stavebních strojů a nadměrných nákladů. Kompletně vybavený mechanizační strojový park, umožňující provádět veškeré stavební práce.

Demolice a recyklace

Drcení betonu, železobetonu, zdiva a živičných směsí. Řezání a bourání asfaltových povrchů, betonových ploch a železobetonových konstrukcí. Zpracování přírodních materiálů. Drcení a třídění pomocí mobilní linky. Frakce v rozsahu 0-125 mm dle požadavků zákazníka. Výroba recyklovaného materiálu pro další použití.

Autojeřáby

Provádíme montáž a demontáž hal, komínů, bednění, mostních konstrukcí, pokládka betenových rour, panelů a osazování strojů.

Pneuservis

Prodej nových pneu všech značek a rozměrů, opravy a přezouvání pro motocykly, osobní a nákladní automobily, zemědělské a stavební stroje. Opravy průrazu pneumatik TERMOPRESEM. Provádíme drobné opravy, výměnu olejů a všech provozních kapalin, včetně přípravy vozidla na STK. Prodej náhradních dílů a autopříslušenství.