Projekty EU

Evropská unie

Název: Vzdělávání zaměstnanců společnosti SVOBODA - dopravní a inženýrské stavby a.s.

Popis projektu: Cílem tohoto projektu je zvýšení či udržení odbornosti zaměstnanců společnosti SVOBODA - dopravní a inženýrské stavby a.s. Do projektu je z celkového ročního průměrného přepočteného stavu 30,51 (včetně sezonních) zařazeno 23 stálých zaměstnanců, z toho 20 absolvuje kurzy v rozsahu více než 40 hod., z toho ve věku 54+ bude 6 osob. Zaměstnanci zapojení do projektu spadají do kategorií CZ-ISCO 1, CZ-ISCO 4, CZ-ISCO 7, CZ-ISCO 8, CZ-ISCO 9. Ostatní budeme školit mimo projekt.

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004321

Realizace projektu od: 1. 1. 2017