Reference

Výběr referenčních staveb.

Investor: Město Náchod, obec Dolní Radechová

Název akce:

 • Cyklostezka a chodník Náchod – Dolní vdechová, úsek 1a, 1b, 1c

Investor: LUTOMA

Název akce:

 • Výstavba vnitropodnikových komunikací v areálu LUTOMA

Investor : Obec Adršpach

Název akce:

 • Cyklostezka Bučnice – Dolní Adršpach
 • Komunikace v Horním Adršpachu

Investor: Lubomír Hornych

Název akce:

 • Starostínský rybník

Investor: Lesy České republiky, s.p.

Název akce:

 • PŠ 08/06 Ruprechtický potok, ř.km 3,200 – 3,400
 • PŠ 03/06 Bohdašínský potok – Nové Město nad Metují
 • PŠ 08/06 Vižňovský potok, ř.km 4,200 – 4,500
 • Obnova retenčního prostoru na Ruprechtickém potoce
 • Ruprechtický potok – Ruprechtice
 • Liberský potok – Liberk (k.ú. Liberk)
 • Kameničná - retenční nádrž
 • HB Bartošovický potok
 • Oprava lesní cesty Macháčkova louka
 • Lesní cesta Šádův mlýn

Investor: Obec Vysoká Srbská

Název akce:

 • Cyklostezky v Kladském pomezí Vysoká srbská – Žďárky

Investor: BD Tech spol. s.r.o.

Název akce:

 • Zemní jímka – farma Nové Lhotice
 • Jímka Jilemnice

Investor : Město Police nad Metují

Název akce:

 • Zástavba RD 20 Pod Klůčkem k.ú. Velká Ledhuje
 • Infrastruktura pro 8 RD k.ú. Velká Ledhuje - splašková kanalizace

Investor: Město Náchod

Název akce:

 • Cyklostezky v Kladském pomezí - II. etapa - úsek ČR Malé Poříčí - PR Slané

Investor: Obec Ohnišov

Název akce:

 • Oprava vodní nádrže a výpustného objektu Ohniškov

Investor: Město Červený Kostelec

Název akce:

 • Rekonstrukce ulice Přemyslova, Červený Kostelec

Investor: Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Název akce:

 • Demolice skladu MTZ v ON Náchod a.s.

Investor: Continental Automotive Czech Republic s.r.o.

Název akce:

 • Panelová plocha

Investor: Obec Velké Petrovice

Název akce:

 • Technická vybavenost pro výstavbu RD, k.ú.Velké Petrovice

Investor: Obec Bezděkov

Název akce:

 • Technická infrastruktura Obytná zóna Jižní čtvrť Bezděkov nad Metují - komunikace